bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Stavba parkovacího domu P + R U Stadionu

Novostavba parkovacího domu s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovým prefabrikovaným skeletem založeným na patkách, s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. V podlažích propojených nájezdovými rampami jsou umístěná parkovací stání pro 308 osobních vozidel, 10 vyhrazených parkovacích míst pro imobilní občany a 8 stání motocyklů. Pohyb návštěvníků v parkovacím domě je zajištěn pomocí schodiště a výtahů v umístěných samostatné schodišťové a výtahové šachtě s použitím technologie litých pohledových betonů. Stavba byla generálním dodavatelem realizovaná na klíč dle projektové dokumentace.

Ostatní příspěvky

ECO Village Podchlumí – II. Etapa

Novostavba sídliště ECO Village Podchlumí zahrnuje výstavbu celkem 38 nízkoenergetických rodinných domů s pozemky, které jsou napojeny na kompletní inženýrské sítě. Projekt zahrnuje také komunikace

Read More »

Novostavba Bytového domu Na Karmeli

Projekt se nachází v historické části města Mladá Boleslav, konkrétně v oblasti Na Karmeli. Území je charakterizováno přítomností historických staveb, včetně renesanční bratrské tiskárny a

Read More »