bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Rozšíření skladového areálu Less Mess

Projekt se nachází na Argentinské ulici v Praze 7, v oblasti s vysokou dostupností a blízkostí klíčových dopravních spojení. Tato lokalita je ideální pro skladové a logistické účely díky své blízkosti k hlavním silnicím a železničním tratím.

Projekt zahrnoval výstavbu nové skladové haly a rozšíření stávajícího areálu Less Mess. Cílem bylo zvýšit kapacitu skladování a zlepšit logistické a provozní podmínky. Nová hala byla vybavena moderními technologiemi pro efektivní správu a manipulaci se skladovaným materiálem.

Nová skladová hala byla navržena s ohledem na moderní architektonické standardy a funkčnost. Budova má jednoduchý a čistý design, který se harmonicky začleňuje do stávajícího urbanistického prostředí. Použité materiály a barevné schéma byly zvoleny tak, aby budova vizuálně ladila s okolními stavbami.

Projekt zahrnoval modernizaci a rozšíření přístupových cest a parkovacích ploch. Nová infrastruktura zlepšila dopravní dostupnost a usnadnila pohyb nákladních vozidel a zaměstnanců. Areál je napojen na stávající inženýrské sítě, včetně vodovodu, kanalizace, plynu a elektrických rozvodů.

Novostavba a rozšíření skladového areálu splňují všechny požadavky na bezpečnost a bezbariérový přístup. Bezpečnostní opatření jsou pečlivě zapracována do návrhu projektu, aby bylo zajištěno bezpečné užívání objektu pro všechny zaměstnance a návštěvníky.

Výstavba byla úspěšně dokončena a nové prostory jsou již plně využívány. Modernizace přinesla zvýšenou efektivitu provozu a poskytla moderní a komfortní prostory pro skladování a manipulaci s materiálem. Skladový areál Less Mess nyní nabízí výrazně zlepšené logistické podmínky a kapacity, což přispívá k dalšímu rozvoji a efektivitě v oblasti skladování a logistiky v Praze 7.

Ostatní příspěvky

ECO Village Podchlumí – II. Etapa

Novostavba sídliště ECO Village Podchlumí zahrnuje výstavbu celkem 38 nízkoenergetických rodinných domů s pozemky, které jsou napojeny na kompletní inženýrské sítě. Projekt zahrnuje také komunikace

Read More »

Novostavba Bytového domu Na Karmeli

Projekt se nachází v historické části města Mladá Boleslav, konkrétně v oblasti Na Karmeli. Území je charakterizováno přítomností historických staveb, včetně renesanční bratrské tiskárny a

Read More »