bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Rekonstrukce a Modernizace MKS v Historickém Centru Města Nová Paka

Rekonstrukce a Modernizace


V listopadu 2023 byla zahájena rekonstrukce a modernizace kulturního domu, který bude přeměněn na multifunkční kulturní zařízení. Tato modernizace zahrnuje jak obnovu stávající struktury, tak i vytvoření nových prostor a zázemí pro kulturní a společenské akce.

Lokalizace a Okolí

 

Multifunkční kulturní zařízení (MKS) se nachází v historickém centru města, nedaleko Masarykova náměstí. Budova je v přímé vazbě na důležité městské instituce, školy a muzea, což zajišťuje výbornou dostupnost pro návštěvníky. Parkování je zajištěno na odstavných plochách v blízkém okolí, což přispívá k pohodlnému přístupu k objektu. Budova je napojena na všechny inženýrské sítě s výjimkou splaškové kanalizace, kde byl původní septik nahrazen moderní kanalizační sítí.

Jedná se o třípodlažní zděný cihlový objekt, vystavěný na terénním zlomu kopcovitého reliéfu města v ulici F. Procházky. Stavba má jedno podzemní podlaží – polozapuštěný suterén, který je přístupný přímo z ulice a tvoří parter objektu. Suterén částečně zasahuje pod podlahu hlavního sálu a bývalého foyer u vstupního schodiště. Hlavní sál je jednopodlažní s balkónem, hledištěm a zvýšeným jevištěm s portálem. Pod jevištěm se nachází bývalá šatna herců a zastropené orchestřiště.

Velký sál je spolu s dvoupodlažní částí objektu zastřešen valbovou krovovou konstrukcí. Dvorní přístavba je dvoupodlažní s polozapuštěným přízemím, které obsahuje šatnový blok a kotelnu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází malý sál se zázemím. Přístavba je zastřešena dřevěnou pultovou střechou.

Rekonstrukce MKS představuje významný krok k posílení kulturního života v historickém centru města a k poskytování moderních a komfortních prostor pro širokou veřejnost.

Ostatní příspěvky

ECO Village Podchlumí – II. Etapa

Novostavba sídliště ECO Village Podchlumí zahrnuje výstavbu celkem 38 nízkoenergetických rodinných domů s pozemky, které jsou napojeny na kompletní inženýrské sítě. Projekt zahrnuje také komunikace

Read More »

Novostavba Bytového domu Na Karmeli

Projekt se nachází v historické části města Mladá Boleslav, konkrétně v oblasti Na Karmeli. Území je charakterizováno přítomností historických staveb, včetně renesanční bratrské tiskárny a

Read More »