bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Novostavba Bytového domu Na Karmeli

Projekt se nachází v historické části města Mladá Boleslav, konkrétně v oblasti Na Karmeli. Území je charakterizováno přítomností historických staveb, včetně renesanční bratrské tiskárny a školy, a moderní architekturou, jako je areál AUTO ŠKODA Vysoké školy. V současné době je území využíváno jako veřejný park s trávníkem, štěrkovými pěšími cestami a vzrostlými stromy.

Projekt zahrnuje výstavbu nového bytového domu v místě současného parku. Stavební pozemek je mírně svažitý, s výškovým rozdílem cca 0,6 m na 50 metrech. Novostavba bude harmonicky začleněna do historického kontextu okolí a respektovat urbanistický a architektonický charakter oblasti

Navrhovaná budova bude respektovat stávající zástavbu a kompozici okolních staveb. Architektonické řešení zahrnuje moderní prvky, které budou ladit s historickými budovami v okolí. Použité materiály a barevné schéma budou zvoleny tak, aby nenarušovaly historický ráz oblasti.

Novostavba bude napojena na stávající inženýrské sítě, které se nacházejí v ulici Na Karmeli. To zahrnuje vodovod, kanalizaci, plyn, a elektrické rozvody. Přístup k budově bude zajištěn ze stávající dopravní infrastruktury, a budou zahrnuta opatření pro bezbariérový přístup.

Výstavba bude probíhat podle schváleného harmonogramu, s ohledem na minimalizaci dopadů na okolní prostředí a obyvatele.

Novostavba Bytového Domu Na Karmeli představuje moderní a citlivě začleněné řešení, které přispěje k rozvoji městské části a nabídne kvalitní bydlení v historicky cenné lokalitě.

Ostatní příspěvky

ECO Village Podchlumí – II. Etapa

Novostavba sídliště ECO Village Podchlumí zahrnuje výstavbu celkem 38 nízkoenergetických rodinných domů s pozemky, které jsou napojeny na kompletní inženýrské sítě. Projekt zahrnuje také komunikace

Read More »

Novostavba Bytového domu Na Karmeli

Projekt se nachází v historické části města Mladá Boleslav, konkrétně v oblasti Na Karmeli. Území je charakterizováno přítomností historických staveb, včetně renesanční bratrské tiskárny a

Read More »