bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Parkovací dům P+R U Stadionu, Mladá Boleslav

Termín realizace: 05/2022 - 04/2023

Novostavba parkovacího domu s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovým prefabrikovaným skeletem založeným na patkách, s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. V podlažích propojených nájezdovými rampami jsou umístěná parkovací stání pro 308 osobních vozidel, 10 vyhrazených parkovacích míst pro imobilní občany a 8 stání motocyklů. Pohyb návštěvníků v parkovacím domě je zajištěn pomocí schodiště a výtahů v umístěných samostatné schodišťové a výtahové šachtě s použitím technologie litých pohledových betonů. Stavba byla generálním dodavatelem realizovaná na klíč dle projektové dokumentace.

Parkovací dům Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Termín realizace: 11/2019 - 09/2020

Novostavba parkovacího domu s jedním podzemním a sedmi nadzemními podlažími. Parkovací stání pro 637 osobních vozidel a 12 motocyklů. Návštěvníci mají zajištěný vstup do páteřní chodby, ze které jsou přístupná všechna oddělení nemocnice. Realizace stavby na klíč dle projektové dokumentace

Parkovací dům Škoda Auto – Česana

Termín realizace: 02/2019 - 06/2019

Výroba, dodávka a montáž prefabrikované nosné konstrukce sedmipodlažního parkovacího domu s kapacitou 500 míst pro osobní vozidla. Realizace stavby dle projektové dokumentace

Mateřská školka Michalovice

Termín realizace: 08/2018 - 03/2019

Novostavba dřevostavby mateřské školky pro 112 dětí.

Tenisová hala - Česká Třebová

Termín realizace: 10/2017 - 08/2018

Novostavba objektu s obdélníkovým půdorysem propojeným se stávajícím objektem využívaným tenisovým klubem. Nová hala má 3 tenisové kurty, které svými rozměry splňují požadavky i pro pořádání turnajů. V hale je umístěna tribuna pro 80 diváků se sociálním zázemím pro diváky a technickým zázemím pod touto tribunou. Stavba byla realizována podle projektové dokumentace včetně připojení na síť, zpevněných ploch, parkovišť a oplocení.

Přístavba hasičské zbrojnice, Plazy

Termín realizace: 07/2017 - 08/2018

Stavební úpravy objektu obecního úřadu, přístavba objektu hasičské zbrojnice a technického zázemí obecního úřadu. Realizace zpevněných ploch včetně zeleně a napojení technické infrastruktury na komunikace. Napojení objektů a inženýrské sítě dle projektové dokumentace.

Parking Hall Most

Termín realizace: 01/2016 - 05/2016

Novostavba výstavní haly na představení soutěžních vozidel v rámci Autodromu Most se sadovými úpravami, komunikacemi, včetně napojení objektu na všechny sítě. Stavba byla realizována na klíč dle projektové dokumentace.

Parkovací dům U KONĚ, Beroun

Termín realizace: 04/2014 - 02/2015

Novostavba šestipatrového parkovacího domu pro 158 vozidel v centu města Berouna, se čtyřmi komerčními prostory včetně napojení objektu na všechny sítě. Realizace stavby na klíč dle projektové dokumentace.

Mateřská škola

Termín realizace: 08/2009 - 08/2010

Realizace přestavby objektů a střešních nástaveb na pavilonu „A“ a hospodářským pavilonem s dětským hřištěm a komunikacemi.

Dostavba správního pavilonu ZŠ a MŠ

Termín realizace: 04/2009 - 11/2009

Přístavba objektua stavební úpravy stávajících objektů MŠ a ZŠ.

Západní tribuna atletického stadionu

Termín realizace: 10/2008 - 02/2009

Novostavba tribuny se zázemím šaten, krytým hledištěm a kancelářemi pro rozhodčí pro Statutární město Mladá Boleslav.

,,Hotel Helada“ projekt bytového domu s nebytovými prostory

Termín realizace: 09/2006 - 03/2008

Novostavba objektu do proluky ve stávající zástavbě.

Úpravy a přístavba mateřské školy Pampeliška

Termín realizace: 01/2006 - 07/2007

Přístavba objektu s krytým bazénem.

Novostavba tribun fotbalového stadionu.

Termín realizace: 2002 - 2002

Novostavba tribun pro fotbalový klub Mladá Boleslav