bpbp-fotor-bg-remover-20240605145412

Novostavba Průmyslové Haly WLC Březhrad Hala 4

Nová průmyslová hala WLC Březhrad Hala 4 se nachází v průmyslové oblasti města Hradec Králové, konkrétně v bývalém areálu PURUM (ČOV) v Březhradu. Nejbližší bytová zástavba je vzdálena přibližně 400 metrů. Tato strategická poloha zajišťuje výbornou dostupnost pro průmyslové a logistické účely.

Jedná se o novostavbu průmyslové haly s univerzálním využitím, doplněné administrativním vestavkem, výměníkovou stanicí a trafostanicí. Budova je třípodlažní a zahrnuje moderní technické prvky. Stavba je navržena s ohledem na bezbariérový přístup, což umožňuje pohodlný přístup do všech částí objektu.

Projekt zahrnuje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci areálu budou vybudovány nové komunikace a manipulační plochy, které zajišťují efektivní pohyb osob i zboží. Plánované komunikace zahrnují i trasy pro pěší a cyklisty.

Novostavba splňuje všechny požadavky na bezpečnost při užívání a je plně přizpůsobena pro bezbariérový přístup. Bezpečnostní opatření a přizpůsobení pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou pečlivě zapracovány do projektu.

Novostavba průmyslové haly WLC Březhrad Hala 4 představuje významnou investici do průmyslové infrastruktury města Hradec Králové a přispěje k dalšímu rozvoji průmyslové oblasti Březhrad.

Ostatní příspěvky

ECO Village Podchlumí – II. Etapa

Novostavba sídliště ECO Village Podchlumí zahrnuje výstavbu celkem 38 nízkoenergetických rodinných domů s pozemky, které jsou napojeny na kompletní inženýrské sítě. Projekt zahrnuje také komunikace

Read More »

Novostavba Bytového domu Na Karmeli

Projekt se nachází v historické části města Mladá Boleslav, konkrétně v oblasti Na Karmeli. Území je charakterizováno přítomností historických staveb, včetně renesanční bratrské tiskárny a

Read More »