Home                          Firma                        Reference                           Aktuality                        Nabídka                     Kontakt      Rekonstrukce - Modernizace   


   


 

Rekonstrukce barokní fary pro centrálu společnosti BPBP v ulici Linhartova - Kosmonosy
Termín provedení: 1.2009 – 8.2013

Přestavba objektu zapsaného v seznamu národních kulturních památek včetně hospodářského stavení, parkovacích ploch, okrasné zahrady s fontánou a kovaným plotem.   
   
 

Pivovar Svijany
Obnova a rozvoj výrobní nemovitosti a infrastruktury v Pivovaru Svijany po etapách
Termíny provedení:
05.2010 – 11.2010 – I. Etapa rekonstrukce komunikace – Pivovar Svijany – Obnova komunikací

01.2010 – 03.2010
– novostavba haly – Sklad sudů v Pivovaru Svijany

09.2010 – 11.2010
– II. Etapa - přestavba prostor stávající lahvárny

10.2012 – 05.2011
– III. etapa - přestavba prostor sklepů a spilky

09.2011 – 12.2012
- přestavba objektu skladu a servisu výčepního zařízení a rekonstrukce stávajícího sociálního a technického zařízení provozu lahvárny

02.2012 – 05.2012
– administrativní budova

HTÚ a terénní úpravy , dešťová a splašková kanalizace, areálový plynovod, přípojka elektro, výstavba nových objektů , výstavba nové vrátnice, výstavba mlatníku, demolice stávajících objektů , stavební úpravy a rekonstrukce stávajících objektů podle projektové dokumentace.   
  ČOV a splašková kanalizace
pro obce Dětenice, Osenice, Brodek
Termín provedení: 09.2011- 0.2011


   
 

Mlýn Perner
Svijany
Termín provedení: 06.2009 – 11.2009

HTÚ a příprava území, stavební úpravy stávající části mlýna a novostavba výrobní haly pro technologii mletí obilí dle projektové dokumentace.   
 
Zámek Kosmonosy
Kosmonosy
Termín provedení: 06.2007 – 09.2007

Rekonstrukce historické fasády ve dvorním traktu zámku Kosmonosy .   
  Rekonstrukce kostela sv. Bonaventury
Mladá Boleslav


   
  Rekonstrukce kostela
Kosmonosy


   
  Rekonstrukce fasády - Servis Kosmonosy
Kosmonosy


   
  Rekonstrukce kanalizace a zemní práce pro retenční nádrže
Mladá Boleslav


   
  Škoda Auto Rekonstrukce oken a fasády ubytovny
Mladá Boleslav
Termín provedení: 07.2000- 06.2003


   
  VAK Rekonstrukce vodojemu
Bělá
Termín provedení: 06.2002- 10. 2002


   
  VAK Modernizace správní budovy III etapa
Mladá Boleslav
Termín provedení:01.2002- 06.2002