Home                          Firma                        Reference                           Aktuality                        Nabídka                     Kontakt      Průmyslové stavby


BPBP organizační složka za 15 let působení realizovala průmyslové stavby hlavně pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav, BCD CZ Neratovice a T.P.C.A. Kolín.

Celou řadu rekonstrukcí v průmyslových objektech našich klientů, jsme realizovali bez přerušení výroby s použitím protiprašných opatření.

Naše firma se dobrovolně přihlásila do mezinárodní ochrany životního prostředí ISPA 2002 a aktivně se účastníme na realizaci ekologických staveb.


   


   

 
Montážní a skladový areál D + D Park Kosmonosy .
Termín provedení: 2012 – novostavba zateplených průmyslových hal DC1, DC2, DC3, DC4 v areálu D+D Parku Kosmonosy.

1. Etapě realizována hala DC 2 a DC 3 pro investora D+D Park Kosmonosy podle potřeb nájemců, retenční nádrže, pořádní nádrž s centrální stanicí HZS, komunikace, sadové úpravy, meliorační kanál, přečerpávací stanice dešťových a splaškových vod.

2. Etapě zahájena výstavba haly DC 4.   
 

Designové a vývojové centrum BENET AUTOMOTIVE
Čejetice
Termín provedení: 5.2013 – 9.2013

Novostavba vývojového centra s administrativní částí pro vývoj doplňků pro vozidla ŠKODY AUTO a.s. Mladá Boleslav, včetně požární nádrže, retenční nádrže, splaškové i dešťové kanalizace, komunikací, oplocení a sadových úprav.   
 

UP PROJECT EVOLUTION 2. ETAPA
DGS – DRUCKGUSSSYSTEME Liberec
Termín provedení: 03.2012 – 06.2013

HTÚ a příprava území, splašková a dešťová kanalizace, parkoviště a manipulačních ploch, novostavba průmyslové zateplené haly slévárny, formovny a skladu, stavební úpravy ulice „U Mlýna“ podle projektové dokumentace.   
 

EKOM
Mladá Boleslav
Termín provedení: 09.2012 – 04.2013

HTÚ a příprava území, novostavba provozovny firmy - výrobní haly pro výrobu technologii VZT a administrativní část se zázemím dle projektové dokumentace.   
 

Rekonstrukce výrobního objektu TREVOS – Hala kovovýroby
Mašov u Turnova
Termín provedení: 4.2011 – 9.2011

Rekonstrukce objektu a přístavba výrobní haly.   
 

Škoda auto Mladá Boleslav
rozšíření centrálního skladu, PARS CENTER
Termín provedení: 12.2010 - 08.2011

Přístavba skladovací haly 19 200 m2 ke stávajícímu objektu včetně čtyřpatrové administrativní části.   
 

VGP Park , hala H4 a H5 – Hradec Králové
Dobřenice u Hradce Králové
Termín provedení: H4 3.2010 – 5.2010, H5 10.2010 – 7.2011

Novostavba skladových hal.   
 

VGP Park Horní Počernice
Horní Počernice
Termín provedení: 5.2010 – 3.2011

Novostavba skladové haly.   
 

Technologické Centrum Česana
Čejetice
Termín provedení: 06.2007 – 12.2008

novostavba pětipatrového objektu vývojového technologického centra pro testování a vývoj vozidel spojené lávkou přes řeku Jizeru se stávajícím areálem vývojového centra Česana pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav.   
  Svařovna - Škoda Auto Kvasiny
Termín provedení: 04.2007 - 03.2008


   
 

Přesuvna vagónů - moderní technologie nakládky vozů.
Kvasiny
Termín provedení: 11.2006 – 7.2007

Novostavba přesuvny vagónů Kvasiny s moderní technologií nakládky nových vozidel na železniční vagóny pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav – pobočný závod Kvasiny, Česká republika   
  Haly M1 a M3 - Škoda Auto Kvasiny


   
  Přístavba 6 lodí k lisovně M15 ve Škoda Auto Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

Termín provedení: 03. 2006 - 08.2006

Přístavba haly lisovny na klíč včetně elektroinstalace, vzduchotechniky a zdravotní techniky – pro ŠKODU AUTO a.s Mladá Boleslav


 
   
  T.P.C.A. - betonáž podlahy
Kolín   
  Vodní test a voskování nových vozů.
Mladá Boleslav
Termín provedení: 05.2005 - 05.2006

Přístavba haly s technologií vodního testu nových vozidel proti zatékání a linkou voskování novách vozů. – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav   
  Projekt Spolana Dioxiny - Odstranění starých ekologických zátěží - Nadzemní konstrukce - Neratovice
Termín provedení: 06.2006-03.2006


   
  Škoda Auto - Hala M6 Vestavek C7
Mladá Boleslav
Termín provedení:01.2005- 08.2005


   
  Škoda Auto - Patrové garáže ČESANA
Mladá Boleslav

Termín provedení: 07.2004- 11.2004

   
 

Oprava objektu E6 Depozitář v areálu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Termín provedení: 11.2003 – 06.2004

Modernizace bývalé kotelny a kompresorovny na depozitář pro osobní vozidla a sklad příslušenství včetně nových monolitických stropů. – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav.   
  Škoda Auto - Lávka pro pěší
Mladá Boleslav

Termín provedení: 07.2002- 10.2002

Novostavba lávky pro pěší u 6. Brány , která umožňuje přístup zaměstnancům přes železnici.