Home                          Firma                        Reference                           Aktuality                        Nabídka                     Kontakt      Průmyslové stavby


BPBP organizační složka za 15 let působení realizovala průmyslové stavby hlavně pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav, BCD CZ Neratovice a T.P.C.A. Kolín.

Celou řadu rekonstrukcí v průmyslových objektech našich klientů, jsme realizovali bez přerušení výroby s použitím protiprašných opatření.

Naše firma se dobrovolně přihlásila do mezinárodní ochrany životního prostředí ISPA 2002 a aktivně se účastníme na realizaci ekologických staveb.


    Získat aplikaci Adobe Flash Player


 

Stavební úpravy a přístavba haly DC3, D+D Park Kosmonosy.
Termín provedení: od 07/2017 – do 12/2017

Jedná se o přestavbu existující logistické haly DC3 v areálu D+D Park Kosmonosy k novému účelu. Projekt zahrnuje demolici stávajících a výstavbu nových vestavků, nové členění logistické haly, přístavbu vjezdů, rozsáhlého přístřešku a rekonstrukci stávajícího přístřešku. Provedeny byly i nové komunikace a sadové úpravy. Stavební úpravy byly realizované na klíč dle projektové dokumentace    Získat aplikaci Adobe Flash Player


 

Škoda Auto Mladá Boleslav – Stavba nové lisovny M4.
Termín provedení: od 09/2015 – do 06/2016

Předmětem projektu byla demolice staré lisovny M4 a v uvolněném prostoru novostavba rozsáhlé nové lisovny M4. Průmyslová hala je jedno- až dvoupodlažní dle požadavků technologie a navazuje na starší zástavbu v areálu. Stavby a další objekty celého souboru jsou realizované na klíč dle projektové dokumentace.    Získat aplikaci Adobe Flash Player


 

Areál Benet Automotive, Milovice – Provozní a skladová hala C.
Termín provedení: od 03/2016 – do 12/2016

Předmětem projektu byla výstavba nové haly C v areálu firmy BENET v Milovicích. Nová „Provozní a skladová hala C“ rozšiřuje kapacitu stávajícího areálu, který je v současnosti tvořen dvěma halami a administrativní budovou. Součástí stavby jsou spojovací krček, nové přípojky technické infrastruktury, komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy; vše provedeno na klíč dle projektové dokumentace.    Získat aplikaci Adobe Flash Player


 

Nová zkušebna exhalací, areál Česana Jih, Škoda Auto Ml. Boleslav.
Termín provedení: od 01/2016 – do 11/2016

Jedná se o realizaci pětipatrové budovy, ve které se testují nové automobily v klimakomorách, kde je vozidlu simulován provoz za různých podmínek. Objekt obsahuje výtah pro automobily, 2 klimakomory a další přidružené provozy vč. administrativy nutné k funkci objektu. Budova má přízemí pouze komunikační, z větší části tvořené parkovištěm, kvůli místním podmínkám. Součástí akce byly přípojky objektu a komunikace, vše provedeno na klíč dle projektové dokumentace. Technologickou část klimakomor dodala Škoda Auto.    Získat aplikaci Adobe Flash Player


 

Rozšíření Škoda Parts Center, Pakety 2, 5, 9.
Termín provedení: od 01/2017 – do 12/2017

Jedná se o novostavbu výrobní a skladové haly o půdorysné ploše cca 30 000m2 navazující na stávající halu Škoda Parts Center, která je dominantou průmyslové zóny Plazy. Naše firma realizovala kompletně pakety zakládání (2), vrchní stavby (5) a samostatné sprinklerové stanice (9).    Získat aplikaci Adobe Flash Player


 

Vědeckotechnický park VTP – firmy HPH Kutná Hora
Termín provedení: 11.2014 – 04.2015

Rekonstrukce stávající výrobní haly, postupná demolice stávajících objektů při zachování výroby a novostavba patrových výrobních hal na vývoj a výrobu větroňům, sadové úpravy, komunikace, včetně napojení objektů na všechny sítě. Stavba byla realizována na klíč dle projektové dokumentace.    Získat aplikaci Adobe Flash Player
 

Energetické využití lihovarnických výpalků v Cukrovaru Dobrovice
Termín provedení: 08.2013 – 09.2014

Realizace souboru nadzemních vodotěsných železobetonových monolitických nádrží pro jednotlivé provozní úseky zpracování bioplynu bez dodávky technologií. Administrativní budova a další objekty celého souboru byly realizované na klíč dle projektové dokumentace.   


 

Svařovna – Hala M1 - Kvasiny
Termín provedení: 07.2008 – 03.2009

Přístavba zateplených průmyslových hal 10 500 m2 ke stávajícímu objektu svařovny pro montáž nového typu vozu. Z toho je hala svařovny 4321 m2, hala logistiky 5643 m2 administrativní část. Pro zásobování objektu je vybudován manipulační přístřešek 1166 m2 – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav.


Rozšíření haly montáže M3 - Kvasiny
Termín provedení: 09.2008 – 01.2009

Novostavba zateplených průmyslových hal 25 000 m2 – Z toho je hala montáže 7862 m2 ,hala logistiky je 11 429 m2, vodní test 565 m2 a dílenské provozy, administrativa – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav.   


   

 
Montážní a skladový areál D + D Park Kosmonosy .
Termín provedení: 2012 – novostavba zateplených průmyslových hal DC1, DC2, DC3, DC4 v areálu D+D Parku Kosmonosy.

1. Etapě realizována hala DC 2 a DC 3 pro investora D+D Park Kosmonosy podle potřeb nájemců, retenční nádrže, pořádní nádrž s centrální stanicí HZS, komunikace, sadové úpravy, meliorační kanál, přečerpávací stanice dešťových a splaškových vod.

2. Etapě zahájena výstavba haly DC 4.   
 

Designové a vývojové centrum BENET AUTOMOTIVE
Čejetice
Termín provedení: 5.2013 – 9.2013

Novostavba vývojového centra s administrativní částí pro vývoj doplňků pro vozidla ŠKODY AUTO a.s. Mladá Boleslav, včetně požární nádrže, retenční nádrže, splaškové i dešťové kanalizace, komunikací, oplocení a sadových úprav.   
 

UP PROJECT EVOLUTION 2. ETAPA
DGS – DRUCKGUSSSYSTEME Liberec
Termín provedení: 03.2012 – 06.2013

HTÚ a příprava území, splašková a dešťová kanalizace, parkoviště a manipulačních ploch, novostavba průmyslové zateplené haly slévárny, formovny a skladu, stavební úpravy ulice „U Mlýna“ podle projektové dokumentace.   
 

EKOM
Mladá Boleslav
Termín provedení: 09.2012 – 04.2013

HTÚ a příprava území, novostavba provozovny firmy - výrobní haly pro výrobu technologii VZT a administrativní část se zázemím dle projektové dokumentace.   
 

Rekonstrukce výrobního objektu TREVOS – Hala kovovýroby
Mašov u Turnova
Termín provedení: 4.2011 – 9.2011

Rekonstrukce objektu a přístavba výrobní haly.   
 

Škoda auto Mladá Boleslav
rozšíření centrálního skladu, PARS CENTER
Termín provedení: 12.2010 - 08.2011

Přístavba skladovací haly 19 200 m2 ke stávajícímu objektu včetně čtyřpatrové administrativní části.   
 

VGP Park , hala H4 a H5 – Hradec Králové
Dobřenice u Hradce Králové
Termín provedení: H4 3.2010 – 5.2010, H5 10.2010 – 7.2011

Novostavba skladových hal.   
 

VGP Park Horní Počernice
Horní Počernice
Termín provedení: 5.2010 – 3.2011

Novostavba skladové haly.   
 

Technologické Centrum Česana
Čejetice
Termín provedení: 06.2007 – 12.2008

novostavba pětipatrového objektu vývojového technologického centra pro testování a vývoj vozidel spojené lávkou přes řeku Jizeru se stávajícím areálem vývojového centra Česana pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav.   
  Svařovna - Škoda Auto Kvasiny
Termín provedení: 04.2007 - 03.2008


   
 

Přesuvna vagónů - moderní technologie nakládky vozů.
Kvasiny
Termín provedení: 11.2006 – 7.2007

Novostavba přesuvny vagónů Kvasiny s moderní technologií nakládky nových vozidel na železniční vagóny pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav – pobočný závod Kvasiny, Česká republika   
  Haly M1 a M3 - Škoda Auto Kvasiny


   
  Přístavba 6 lodí k lisovně M15 ve Škoda Auto Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

Termín provedení: 03. 2006 - 08.2006

Přístavba haly lisovny na klíč včetně elektroinstalace, vzduchotechniky a zdravotní techniky – pro ŠKODU AUTO a.s Mladá Boleslav


 
   
  T.P.C.A. - betonáž podlahy
Kolín   
  Vodní test a voskování nových vozů.
Mladá Boleslav
Termín provedení: 05.2005 - 05.2006

Přístavba haly s technologií vodního testu nových vozidel proti zatékání a linkou voskování novách vozů. – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav   
  Projekt Spolana Dioxiny - Odstranění starých ekologických zátěží - Nadzemní konstrukce - Neratovice
Termín provedení: 06.2006-03.2006


   
  Škoda Auto - Hala M6 Vestavek C7
Mladá Boleslav
Termín provedení:01.2005- 08.2005


   
  Škoda Auto - Patrové garáže ČESANA
Mladá Boleslav

Termín provedení: 07.2004- 11.2004


   
 

Oprava objektu E6 Depozitář v areálu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Termín provedení: 11.2003 – 06.2004

Modernizace bývalé kotelny a kompresorovny na depozitář pro osobní vozidla a sklad příslušenství včetně nových monolitických stropů. – pro ŠKODU AUTO a.s. Mladá Boleslav.


   
  Škoda Auto - Lávka pro pěší
Mladá Boleslav

Termín provedení: 07.2002- 10.2002

Novostavba lávky pro pěší u 6. Brány , která umožňuje přístup zaměstnancům přes železnici.