Home                          Firma                        Reference                           Aktuality                        Nabídka                     Kontakt      Občanská vybavenost


   
 

Školící středisko Pivovaru Svijany
Drhleny
Termín provedení: 10.2012 – 04.2013

HTÚ a příprava území, splašková a dešťová kanalizace, demolice stávající budovy a novostavba objektu školícího střediska, terénní a sadové úpravy, parkovací plochy podle projektové dokumentace.   
 

TESCO Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Termín provedení: 04.2012 – 07.2012

HTÚ a příprava území, splašková a dešťová kanalizace, retenční podzemní vsakovací nádrže, lapoly, požární nádrž, úprava Havlíčkovy ulice včetně autobusových zastávek, křižovatky, obslužná příjezdová komunikace, dopravní značení, parkovací plochy pro zákazníky i zaměstnance, chodníky, opěrné zdi, zásobovací dvůr a sadové úpravy podle projektové dokumentace.   
 

ČOV Dětenice
Dětenice
Termín provedení: 10.2009 – 10.2010

Novostavba objektu ČOV zpátečních rozvodů k splaškové kanalizaci a přípojek k nemovitostem.   
 

Mateřská škola
Bakov nad Jizerou
Termín provedení: 8.2009 – 8.2010

Realizace přestavby objektů a střešních nástaveb na pavilonu „A“ a hospodářským pavilonem s dětským hřištěm a komunikacemi.   
 

Autimex
Mladá Boleslav
Termín provedení: 06.2009 – 11.2009

HTÚ a příprava území, novostavba prodejna barev na klíč dle projektové dokumentace.   
 

Dostavba správního pavilonu ZŠ a MŠ
Praha – Slivenec
Termín provedení: 4.2009 – 11.2009

Přístavba objektu a stavební úpravy stávajících objektů MŠ a ZŠ.   
 

Západní tribuna atletického stadionu
Mladá Boleslav
Termín provedení: 10.2008 – 02.2009

Novostavba tribuny se zázemím šaten, krytým hledištěm a kancelářemi pro rozhodčí pro Statutární město Mladá Boleslav .   
 

,,Hotel Helada“ projekt bytového domu s nebytovými prostory – Dukelská ul.
Mladá Boleslav
Termín provedení: 9.2006 – 3.2008

Novostavba objektu do proluky ve stávající zástavbě.   
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Mladá Boleslav
Termín provedení: 04.2007 - 1.2008

Rekonstrukce stávajících budov zaměstnanecké pojišťovny a přístavba nové budovy do proluky.   
  Vzdělávací centrum Na Karmeli - Škoda Auto
Mladá Boleslav
Termín provedení: 05.2006 - 08.2007

Novostavba objektu vysoké školy, přestavba kostela sv. Bonaventury s objekty bývalého kláštera Piaristů včetně venkovních objektů. Restaurátorské práce v prostorech kláštera.
Obestavěný prostor 48 000 m3


   
   
 


   


   
  Administrativní a provozní centrum JANA s.r.o.
Mladá Boleslav
Termín provedení 11.2005 - 10.2006

Novostavba sídla společnosti.   
  Výstavba polyfunkčního domu v Jilemnici
Termín provedení: 03.2006 - 09.2006


   
 
Úpravy a přístavba mateřské školy Pampeliška
Mladá Boleslav
Termín provedení: 01.2006 - 07.2006

Přístavba objektu s krytým bazénem.   
 
Rekonstrukce Městského stadionu
Jižní tribuna, VIP prostory, novostavba atletické tribuny
Mladá Boleslav


   
 
Dětské hřiště Laurinova
Mladá Boleslav
Termín provedení: 03.2004- 06.2005


   
  Novostavba tribun fotbalového stadionu
Mladá Boleslav
Termín provedení: 2002

Novostavba tribun pro fotbalový klub Mladá Boleslav   
  Squash Club
Mladá Boleslav
Termín provedení: 08.1998- 10.1998